УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА НА ИЛИЯ ПЕТРОВ В ГАЛЕРИЯ "АКАДЕМИЯ"

     
На 26 септември 2017 г. в Галерия „Академия“ бе открита изложбата „Илия Петров – 70+1 непознати рисунки“, която включва 70 непознати рисунки и скици и един живописен автопортрет, предоставени от Националния литературен музей. Творбите на художника се съхраняват в къщата музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново, а попадат там през 1994 г. Тогава Надежда Станева, съпругата на писателя, прави дарение на музея, което включва над 200 рисунки на Илия Петров, рисувани през 40-те години на ХХ век предимно с туш и перо върху малки листове от скицник. Във времето на тяхната поява Надежда Станева е съпруга на художника. По-късно тя се разделя с Илия Петров и през 1949 г. се омъжва за Емилиян Станев.
Изложбата е съвместна проява на НЛМ и Националната художествена академия. Експонира се по повод Европейските дни на наследството – 2017 г., и официалното откриване на учебната година на НХА. Доц. д-р Бойка Доневска, ръководител изложбена дейност в Академията, откри събитието и даде думата на д-р Радка Пенчева, главен уредник на къща музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново, да представи изложбата. Тя очерта в едри щрихи жизнения и творческия път на Илия Петров, тясно свързан с НХА като неин възпитаник, а по-късно и като преподавател и ректор, от 1946 г. – професор в Академията , а от 1971 – член на БАН, академик. „Сюжетно-тематичният кръг на рисунките – изтъкна д-р Радка Пенчева – е в унисон с многостранните интереси на художника. В полезрението на даровитото му око попадат както битовата и трудовата тема – селска и градска, така и портретът, голото тяло, анималистиката. Интерес представляват и рисунките по конкретни литературни сюжети, сред които са сериите с възрожденска тематика и от Отечествената война. Заедно с бързите, непретенциозни скици, някои от които правени с молив и сангин, те оформят сбирка с висока историко-художествена стойност“.
Д-р Радка Пенчева припомни, че наред с творбите на Илия Петров Надежда Станева е запазила и предала на музея ценни писма до Илия Петров от неговите студенти художници при евакуацията на Художествената академия по време на бомбардировките над София, както и кореспонденция с други художници. Към тях са и „Бележки“ на Илия Петров за реформи в Художествената академия. Доброто състояние на рисунките дължим на своевременната намеса на Министерството на културата, което през 2007 г. финансира проект на музея за реставрацията на тези рисунки. Тя беше извършена на високо професионално ниво от реставраторката д-р Румяна Дечева.
Директорът на НЛМ Атанас Капралов благодари на колегите и организаторите на изложбата и подчерта значението на щедрия дарителски жест от страна на Надежда Станева, защото това е един от надеждните пътища произведения на изкуството от такава класа да се съхранят и да стигнат до своята публиката не само във времето, когато са създавани, но и в бъдещето.
Сред официалните гости бяха проф. Николай Драчев, ректор на НХА, проф. Олег Гочев, проф. Георги Янков, доц Димитър Добревски, главен асистент Ненко Атанасов, автор на плаката и поканите, художниците Силви Басева, Ивелина Велинова, Стефан Чурчулиев и др. Присъстваха преподаватели и много студенти в НХА, както и почитатели на българското изобразително изкуство.
Изложбата може да бъде видяна в Галерия „Академия“ до 8 октомври 2017 г.

Повече за изложбата можете да видите в репортажа на БНТ.