УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА НА КЪЩАТА МУЗЕЙ НА ЕЛИН ПЕЛИН В СЕЛО БАЙЛОВО

   

Приключи изпълнението на консервационно-реставрационните дейности, финансирани от Министерството на културата – изкопни работи по полагане на дренаж и хидроизолационни пластове на източната сграда в музейния комплекс в с. Байлово, община Горна Малина. Къщата музей на Елин Пелин притежава статут на историческа и архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение“ и е публична държавна собственост, филиал на Националния литературен музей.
Вследствие на външни атмосферни влияния – влага и повърхностни води – каменната зидария в основите на източната сграда бе започнала да ерозира. С изпълнението на хидроизолацията бе предотвратено по-нататъшното компрометиране на постройката и влошаване състоянието на недвижимата културна ценност. Ремонтните дейности бяха извършени от „РЕСТАВРАЦИЯ“ ЕАД. 
През месец юли т.г. се навършиха 140 години от рождението на първомайстора на късия разказ в българската литература, отбелязани с чествания на национално равнище, а родната къща на писателя бе разгледана от хиляди посетители, включително и от президента на Република България Румен Радев.