П О К А Н А

за участие в

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Между денят и тмата…

по повод 140-годишнината от рождението на П. К. Яворов,

1112 януари 2018 г.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

През 2018 г. се навършват 140 години от рождението на П. К. Яворов. Националният литературен музей и Институтът за литература при БАН ще  отбележат годишнината със серия културни прояви, сред които е и провеждането на Национална научна конференция. 

Докладите и съобщенията ще бъдат разделени в четири тематични ядра:

·        Слова, на изповед слова в душата ми се раждат... – материали, свързани с публицистичната дейност на П. К. Яворов;

·        Ден денувам - кътища потайни/нощ нощувам - пътища незнайни… – материали, свързани с дейността на П. К. Яворов в македонското освободително движение и участието му в Балканската война;

·        Възхожда тя и грей…изследвания, свързани с лириката на П. К. Яворов;

·        Дохожда час, уречен за човека  практики и перспективи,  свързани с Яворовите места на паметта: къщи музеи, паметници.

          

           Разходите ще бъдат за сметка на участниците.

           Мястото на провеждане на националната конференция ще бъде съобщено допълнително.

           Очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 22.12.2017 г.  на адреси:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 nlmuseum@abv.bg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Лица за контакт: Донка Билярска, Национален литературен музей, тел. 02/ 9873414

           Пълния текст на поканата можете да видите тук.

           Заявката за участие можете да изтеглите от тук.

           Докладите ще бъдат отпечатани в сборник. Изисквания към оформянето им можете да намерите тук.