ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ, ПОСВЕТЕНО НА

140 ГОДИНИ ОТ  РОЖДЕНИЕТО НА

ПЕЙО К. ЯВОРОВ

11 – 12 януари 2018 г.

ОТКРИВАНЕ

11 януари, 10. 30 ч.

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БАН, ул. „15 НОЕМВРИ“ № 1

ГОЛЯМ САЛОН

 

Приветствено слово на Атанас Капралов,

директор на Национален литературен музей

Приветствено слово на доц. Елка Трайкова,

директор на Институт за литература – БАН

Академично слово на проф. Михаил Неделчев

„Яворовото преминаване през света“

Връчване на наградите от национален ученически конкурс за есе

„ДУШАТА МИ Е ПЛЕННИЦА…“

Изложба

ПЪТ, НА КОЙТО НЕ СЪЗИРАМ КРАЯ...“

 

 

Национална научна конференция

 

Между денят и тмата...“

 

 

П Р О Г Р А М А

11 януари,

Централна сграда на БАН, Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1

Водещ: Людмила Малинова, ИЛ – БАН

13.30 – 13.45.Никола Иванов, Спазмите на Яворов

13.45 – 14.00. Елка Трайкова, ИЛ – БАН, „Безсъници“ – критически и приятелски прочити (1907 – 1908 г.)

14.00 – 14.15. Мария Огойска, НБУ,Писателят и неговата творба: визии на Яворов

14.15 – 14.30.Морис Фадел, НБУ, Яворовата родина

14.30 – 14.45. Юлиан Жилиев, „Отвъд, от тук далече!“. Копнеж и предел в лириката на Яворов

14.45 – 15.00. Дора Колева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Демоничното начало в лириката на Яворов

15.00 – 15.15. Светлана Стойчева, НАТФИЗ, За „вълчите“ поетически жестове на Яворов

15.15 – 15.30. Сава Сивриев, ШУ „Епископ Константин Преславски“, За скиталеца и скиталчеството в лириката на Пейо Яворов

15.30 – 15.45.Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант, Единичност и нерешимост. Към политическите залози на Яворовата поезия

15.45 – 16.00. Петър Велчев, ИЛ – БАН, Яворовият стих

16.00 – 16.15. Дискусия

16.15 – 16.30. Пламен Антов, ИЛ – БАН, Билингвизъм и диалектика на езика в „Подир сенките на облаците („Уста пиянски не едни...“)

16.30 – 16.45.Христо Трендафилов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Литературни извори на Яворовата „Нощ“

16.45 – 17.00 Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“, Стихотворението „Евреи“ в контекста на връзката Яворов – Дора Габе

17.00 – 17.15. Людмила Малинова, ИЛ – БАН, Яворов и Дора Габе

17.15 – 17.30. Катя Зографова, Национален литературен музей, Образът на Яворовата Мина у други български писатели и в спомените на съвременниците

17.30 – 18.00 Дискусия


12 януари,

Институт за литература, Голям салон, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Водещ: Елка Димитрова, ИЛ – БАН

10.00 – 10.15. Йордан Нанчев, „С тоя самотен човек бях колкото близък, толкова и далечен“. Александър Паскалев за поета и приятеля П. К. Яворов

10.15 – 10.30. Роман Хаджикосев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Тренът на ужаса. Карима срещу Яворов

10.30 – 10.45. Донка Билярска, Национален литературен музей, Пейо Яворов и Христо Матов като задгранични представители на ВМОРО.

10.45 – 11.00. Никола Бенин, РУ „Ангел Кънчев“, Произнесъл ли е Яворов думите в Банско: „Братя, хвърляйте фесовете. От днес сте вече свободни българи.“?: Писмата на Яворов до Лора през Балканската война

11.00 – 11.15. Мирослава Кортенска, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Яворов и театърът

11.15 – 11.30. Мариета Гиргинова (ИЛ – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“), Драматургът Яворов и „Златорог“. Историята на едно премълчаване

11.30 – 11.45. Надежда Александрова, НБУ, Яворов музей

11.45 – 12.00. Дискусия и закриване на конференцията