На 11 юни 2021 г. в галерия „Гъбенски“ (НДФ „13 века България“) в Трявна бе открита изложбата „Хипократ и Пегас“, посветена на известни творци от българската литература с медицинско образование, на най-големите имена в българската медицинска наука, които имат художествени изяви и на съвременни писатели медици.

Изложбата бе открита от Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей и Слава Иванова, изпълнителен директор на НДФ „13 века България“. На събитието присъства кметът на Община Трявна Силвия Кръстева.

Експозицията представя известни личности от Възрожденската епоха, тясно свързани с борбата за независима българска църква и създаването на модерно образование – Петър Берон, Васил Априлов, Иван Селимински, Никола Пиколо, Иван Богоров. Представени са основателите на българската медицинска наука и общественото здравеопазване след Освобождението – Асен Златаров, Христо Стамболски, Моско Москов, Тончо Радев, Владимир Несторов и др., както и лекари, които свързваме с чисто литературни изяви – Владимир Полянов, Никола Фурнаджиев, Валери Петров и много други.

Специално място в изложбата е отделено и на големия български писател Димитър Димов – професор по анатомия, ембриология и хистология на гръбначните животни, представен с изявите и постиженията и в двете области.

Документалната експозиция е дело на Националния литературен музей и Съюза на писателите лекари в България „Димитър Димов“.

Архивните материали, използвани в изложбата, са от фондовете на Националния литературен музей, Музея по история на медицината във Варна, лични и семейни архиви. Автор на изложбата е Анна Свиткова, художник – Ивелина Велинова.

Изложбата „Хипократ и Пегас“ ще гостува в Трявна до 30 юни 2021 г.