Националният литературен музей – пазител
на духовната памет

На 26 април – вторник, от 12 ч. в Пресклуба на БТА директорът на Националния литературен музей Пламен Крайски и екипът му ще представят насоките за развитие на музея за периода 2016-2020 г. Ще се коментират конкретно мерките, предприети спрямо къщата-музей „Пейо Яворов“. Ще бъде представен проектът за възстановяване на къщата-музей „Христо Смирненски“.
Обществеността ще бъде информирана за възраждането на традицията “Безсмъртни, защото ги помним“.