Националният литературен музей – пазител 

 на духовната памет

 

На пресконференция, проведена на 26 април 2016 г. в Пресклуба на БТА, директорът на Националния литературен музей Пламен Крайски и екипът му представиха насоките за развитие на музея за периода 2016 - 2020 г.

Конкретно бяха коментирани мерките, предприети спрямо къщата музей „Пейо Яворов“. Беше представен проектът за възстановяване на къщата музей „Христо Смирненски“. Обществеността беше информирана за възраждането на традицията “Безсмъртни, защото ги помним“.

На интернет-страницата си Българската телеграфна агенция представи запис на пресконференцията, който можете да видите тук.