НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

 

ДИРЕКЦИЯ

София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138                                

тел. 02/ 987 34 14

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ДИРЕКТОРАтанас Капралов

 

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ"

Гл. счетоводител:Чавдар Петков 

тел. 02/ 987 34 14

 

ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ "ФОНДОВЕ И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Адрес: София 1527 бул. "Княз Александър Дондуков" 95
тел. 0879 80 72 76
Ръководител отдел: Румяна Пенчева
Уредник: Станислава Чешмеджиева 
Гл. уредник:Донка Билярска 
Приемно време: понеделник - петък 10:00 -17:00 ч.

 

ОТДЕЛ "ЕКСПОЗИЦИИ"

Ръководител отдел:

Соня Кирицова 
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138
тел. 02/ 987 34 14

 

Къща музей "Иван Вазов"

Адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 10

тел. 0876 05 66 31

Гл. уредник:

Лора Василева

Екскурзовод:

Дора Цветанова

Приемно време: 

Понеделник - събота – от 10 до 17 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "Петко и Пенчо Славейкови"

Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 138

тел. 0876 81 25 98

Гл. уредник: Здравка Никовска

Приемно време за посетители:

понеделник - събота 10:00 - 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "П. К. Яворов"

Адрес: ул. „Г. С. Раковски" № 136

тел. 0988 95 34 94

Гл. уредник: Иво Милтенов

 

Къща музей "Н. Й. Вапцаров"

Адрес: ул. „Ангел Кънчев" № 37

тел. 0876 89 60 53

Гл. уредник: Катя Зографова

Приемно време за посетители:

вторник-събота 10:00-17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "Димитър Димов"

Адрес: гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов" № 26

тел. 0878 86 41 11; 02/ 987 34 14

Уредник: Милена Катошева

Екскурзовод: Красимира Санкийска

Приемно време за посетители:

понеделник - петък 10,00 - 17,00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "Емилиян Станев" - В. Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Златарски" № 20

тел. 0879 83 27 49

Гл. уредник: д-р Радка Пенчева

Уредник: Атанас Коев

Приемно време за посетители:

понеделник-събота 10:00-17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "Елин Пелин" - с. Байлово

Тел: 0879 83 01 53

Гл. уредник: Евгения Радева

Приемно време за посетители:

вторник- събота 10:00-17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв
Беседа – 10 лв

Всеки четвъртък в седмицата – вход свободен.

 

Къща музей "Христо Смирненски"

Адрес: гр. София, ул. "Овче поле" 116

тел. 02/ 987 34 14, 0876 89 60 53

Гл. уредник: Катя Зографова

Експозицията е затворена за посетители.

 

Литературен кабинет "Стилиян Чилингиров"

Адрес: гр. София,

ул. „Княз Дондуков" № 95 Б

тел. 0877 08 42 23

Гл. уредник: Донка Билярска

За посещения: предварителна заявка на тел:  02/ 987 34 14, 0877 08 42 23

 

Литературен кабинет "Иван Богданов"

Адрес: гр. София,

ул. „Княз Дондуков" № 95 

Гл. уредник: Донка Билярска

За посещения: предварителна заявка на тел:  02/ 987 34 14, 0877 08 42 23

 

Литературен кабинет "Владимир Башев"

Адрес: гр. София , ул. „Ситняково" № 79, вх. Д, ет. 5

моб. тел. 0888 66 24 91

Ръководител отдел "Връзки с обществеността": д-р Мариана Кирова-Динева

Приемно време: понеделник - петък 10:00-17:00 ч.

 

Литературен кабинет "Гьончо Белев"

Адрес: гр. София, ул. „Светослав Тертер“ №19, ет. 2

Със заповед № РД 10-20/13.02.2017г., на основание чл. 14, ал. 3  от Закона за държавната собственост, чл. 71, ал.1 и чл. 72 от Закона за културното наследство, чл. 7 и чл. 11 от Правилник за устройството и дейността на Националния литературен музей и във връзка с тежкото състояние на сградата, в която се помещава литературен кабинет „Гьончо Белев“ е забранен достъпа на външни лица в посочения имот до отстраняване на причините за невъзможността за ползване му.