Предаването е осъществено в къща музей "Петко и Пенчо Славейкови" - филиал на Националния литературен музей, с участието на Катя Зографова - директор на НЛМ.

http://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/istorijata-na-edna-goljama-ljubov-varhu-banknotata-ot-50-leva.html 

 

http://nlmuseum.bg/index.php/filiali/petko-i-pencho-slaveikovi