В Ритуалната зала на гр. Сопот на 8 юли 2014 г. се проведе кръгла маса „Под игото“ – българският роман“. Тя бе съорганизирана и водена от и.д. Директора на НЛМ г-жа Катя Зографова. В престижния научен форум участваха акад. Иван Радев, проф. Николай Димитров, доц. Димитър Михайлов, проф. Сава Василев и проф. Иван Станков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. Алберт Бенбасат от ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски, проф. Цветан Ракьовски от ЮЗУ „Неофит Рилски“, проф. Николай Аретов и доц. Пламен Антов от Института за литература към БАН и др. Специален участник бе доц. Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси. Кръглата маса бе изключително задълбочена и продължи повече от три часа при голям интерес от страна на публиката и на медиите.