национален
литературен
музей
Националният литературен музей е държавен културен и научен институт към Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и представянето на културното наследство. Създаден е през 1976 г. с Разпореждане на Министерския съвет. Музеят участва в държавната политика за съхранение на духовните ценности на страната с мисията да издирва, събира, изучава и популяризира веществени и документални свидетелства, свързани с историята на нашата литература от основаването на българската държава до днес.

Експозиции

В структурата на Националния литературен музей са къщите музеи на големите ни класици Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Елин Пелин, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Емилиян Станев и литературните кабинети на Стилиян Чилингиров, Иван Богданов и Владимир Башев.

Къща музей „Иван Вазов“

Къща музей „П. К. Яворов“

Къща музей „Петко и Пенчо Славейкови“

Къща музей „Никола Й. Вапцаров“

Къща музей „Христо Смирненски“

Къща музей „Димитър Димов“

Къща музей „Елин Пелин“

Къща музей „Емилиян Станев“

Литературен кабинет „Иван Богданов“

Литературен кабинет „Владимир Башев“

Литературен кабинет „Стилиян Чилингиров“

Новини

Специализиран отдел

Фондове и литературно наследство

отделът съхранява архивите на български писатели и поети, които нямат свои „домове на паметта“
В досегашната си история Националният литературен музей е издирил и опазил внушителни колекции от ръкописи, снимки, документи, кореспонденция, старопечатна книжнина, първи издания на книги, представляващи библиографска рядкост, литературна периодика, богати писателски библиотеки, лични вещи на писатели, ценни картини и скулптури, етнографски материали, уникални предмети от градския бит.
вижте още
arrow-left-circlearrow-right-circle