Националният литературен музей е кулурна институция с филиална система, която включва къщите музеи "Иван Вазов", "Петко и Пенчо Славейкови", "П.К. Яворов", "Христо Смирненски", "Н. Й. Вапцаров", Димитър Димов" - на територията на гр. София; къща музей "Емилиян Станев" - гр. Велико Търново; къща музей "Елин Пелин" - с. Байлово, Софийско. В структурата на НЛМ влизат и мемориалните кабинети на Стилиян Чилингиров, Иван Богданов и Владимир Башев. В НЛМ функционира отдел "Фондове и литературно наследство" като основно музейно звено, а къщите музеи и мемориалните кабинети имат обособени фондове за своите патрони.

6

 20061010 0102