СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с издадена заповед на министъра на здравеопазването и указания на министъра на културата се преустановяват всички посещения в къщите музеи към Националния литературен музей!