От 28 ноември до 21 декември 2020 г., на основание Заповед РД-О1-67/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват посещенията в къщите музеи и литературните кабинети в структурата на Националния литературен музей!