НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСНА СЕСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Проектът на Националния литературен музей „Осигуряване на достъп за хора с увреждания в къщите музеи към Националния литературен музей и разширяване на възможностите за представяне и популяризиране на литературното наследство“ е класиран на първо място в конкурсната сесия на Министерство на културата от м. март 2021 г.

Целта на проекта е, с помощта на аудио-визуални средства, да бъде осигурен достъп на хора с увреждания до експозиции на къщите музеи към Националния литературен музей, разположени в недостъпна среда.

Проектът предвижда и изработване на печатни материали на брайлов шрифт и релефни изображения за незрящи посетители – портрети и ръкописи на български писатели за тактилно разглеждане; превод на брайлова азбука и отпечатване на диплян за къщите музеи и анотационни и други текстове за експозициите.

Техническите средства, осигурени по проекта, ще бъдат използвани и за представяне в дигитален формат на любопитни експонати и архивни материали от фондовете на Националния литературен музей, които не присъстват в постоянните експозиции; за прожекции на документални филми, презентации, онлайн беседи, дигитални изложби, записи с гласовете на българските писатели, аудио книги.

С реализирането на проекта ще разширим възможностите за достъп на хора с увреждания до експозициите на музея, предоставяйки по-пълноценно изживяване при досега с културното наследство.