НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА СКИЦА

„МОДАТА В РОМАНИТЕ НА ДИМИТЪР ДИМОВ“

В периода 15 март - 15 април къща музей „Димитър Димов“ (Национален литературен музей) организира ученически конкурс за художествена скица на тема „Модата в романите на Димитър Димов“. В конкурса взеха участие 75 ученици от 21 училища в страната: Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ – София, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев, Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна, Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – София, Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, Иновативна професионална гимназия по техника и лека промишленост – Попово, Обединено училище „Добри Войников“ – с. Победа, общ. Добрич, Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – София, Професионална гимназия „Христо Ботев“ – Долна баня, ППМГ „Академик проф. д-р „Асен Златарев“ – Ботевград, Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен, Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ – Пловдив, Център за млади таланти – Бургас, ОУ „Христо Смирненски” – Пазарджик, Школа за изкуства „Essence, ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе, СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

Получените общо 121 скици бяха разделени в две възрастови категории: от 8 до 10 клас и от 11 до 12 клас и бяха излъчени номинации за наградите от жури в състав: инж. Даниела Караманова – председател на Националната асоциация на училищата по мода в България; доц. д-р Кристина Савова – преподавател в Департамент „Дизайн“, Нов български университет; доц. д-р Елена Тодорова – преподавател в Департамент „Дизайн“, Нов български университет; д-р Милена Катошева – главен уредник на къща музей „Димитър Димов“, Национален литературен музей; Ивелина Велинова – художник, Национален литературен музей; Красимира Санкийска – уредник на къща музей „Димитър Димов“, Национален литературен музей.

Номинации в първа възрастова категория 8 - 10 клас (по ред на получаване):

5. Хюлия Алиева Халилова

Попово, Иновативна професионална гимназия по техника и лека промишленост, 9 кл.

8. Гюлсевим Иванова Демирова

с. Победа, общ. Добрич, Обединено училище „Добри Войников“, 9 кл.

11. Йоана Валериева Христова

София, НГПИ „Св. Лука“, 10 кл.

15. Габриела Цветолюб Томчева

Долна Баня, Професионална гимназия „Христо Ботев“, 9 кл.

42. Елена Венциславова Янкова

София, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 10 кл.

50. Александра Адрианова Иванова

София, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 9 кл.

57. Ива-Мария Иванова Георгиева

София, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 9 кл.

60. Габриела Емилова Христова

София, НГПИ „Св. Лука“, 10 кл.

61. Ема Александрова Филипова

София, НГПИ „Св. Лука“,10 кл.

68. Виктор Цветанов Гърбешков

София, НГПИ „Св. Лука“, 10 кл.

Номинации във втора възрастова категория 11-12 клас (по ред на получаване):

2. Синем Османова

ПГТ - Русе - 12 кл.

9. Рим-Хадижа Мхедин-Рамадан

София, НГПИ „Св. Лука“ - 11 кл.

10. Галя Бориславова Георгиева

София, НГПИ „Св. Лука“ - 11 кл.

16. Ния Веселинова Йорданова

София, НГПИ „Св. Лука“ - 11 кл.

28. Силвия Тодорова Николова

Златица, ЧПГЧО „Челопеч“ - 11 кл.

29. Джанет Иванова Чавдарова

Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства - 11 кл.

32. Калина Александрова Ликадзияускас

Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства - 11 кл.

33. Теодора Георгиева Календарска

Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства - 11 кл.

54. Мария-Анна Дамянова Григорова

София, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 11 кл.

62. Красимир Александров Китипов

Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства - 11 кл.

69. Теодора Небойша Станкова

София, НГПИ „Св. Лука“ - 11 кл.

Ще бъдат присъдени и няколко специални награди!

Спечелилите I, II и III награди в съответната възрастова група и специалните награди ще бъдат обявени и официално връчени на тържествено събитие на 19 май 2021 г. от 11,30 часа в Изложбена зала „Средец“ на Министерство на културата (бул. „Ал. Стамболийски“ № 17). Наградените ученици и училища ще получат своевременно покана за събитието, което ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

Всички художествени скици, най-добрите от които са подредени в изложба, могат да бъдат разгледани от 27 април до края на м. май 2021 г. в къща музей „Димитър Димов“ (Национален литературен музей), на адрес: София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 26.

Благодарим на всички ученици, взели участие в конкурса, както и на техните преподаватели! Номинираните скици могат да бъдат разгледани на Фейсбук страницата на къща муей "Димитър Димов" и Националния литературен музей на адрес: https://www.facebook.com/muzeidimov

За допълнителна информация и въпроси: д-р Милена Катошева, тел. 0878864111, 0893 324 165;e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.