НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

 

ДИРЕКЦИЯ

Адрес: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138                                

тел. 02/ 987 34 14; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДИРЕКТОР: Атанас Капралов

Гл. счетоводител: Чавдар Петков 

Фин. контрольор: Анастасия Кинова

Административен секретар: Кристина Бунджулова

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ "ФОНДОВЕ И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Адрес: София 1527 бул. "Княз Александър Дондуков" № 95
тел. 0879 80 72 76
Ръководител отдел: Румяна Пенчева

Уредник: д-р  Мирела Костадинова

Приемно време за посетители: понеделник – петък; от 10:00 до 17:00 ч.

 

 

ОТДЕЛ "ЕКСПОЗИЦИИ"

Адрес: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138

тел. 02/ 987 34 14

Ръководител отдел: Соня Кирицова

Къща музей "Иван Вазов"

Адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 10

тел. 0876 05 66 31

Уредници: Надежда Терзи

                   Ивана Кашмерова

Приемно време за посетители: понеделник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "Петко и Пенчо Славейкови"

Адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 138, ет. 1

тел. 0876 81 25 98

Гл. уредник: Здравка Никовска

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.
Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "П. К. Яворов"

Адрес: ул. "Г. С. Раковски" № 136

тел. 0988 95 34 94

Гл. уредник: Иво Милтенов

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.
Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "Н. Й. Вапцаров"

Адрес: ул. "Ангел Кънчев" № 37

тел. 0876 89 60 53

Гл. уредник: Катя Зографова

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "Димитър Димов"

Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. "Кръстьо Сарафов" № 26

тел. 0878 86 41 11

Гл. уредник: д-р Милена Катошева

Уредник: Красимира Санкийска

Приемно време за посетители: понеделник – петък; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

От 1 юли до 31 август 2021 г. посещенията в къща музей "Димитър Димов"

ще се извършват след предварителна заявка на телефон: 0878 86 41 11 или

02/987 34 14, направена не по-късно от предходния работен ден!
Благодарим за разбирането!

 

 Къща музей "Емилиян Станев" – В. Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Никола Златарски" № 20

тел. 0879 83 27 49

Гл. уредник: д-р Радка Пенчева

Уредник: Атанас Коев

Приемно време за посетители: понеделник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "Елин Пелин" – с. Байлово

Тел: 0879 83 01 53

Гл. уредник: Евгения Радева

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:00 ч.

Вход за музея: 5 лв.
За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Беседа – 10 лв.

 

Къща музей "Христо Смирненски"

Адрес: гр. София, ул. "Овче поле" 116

тел. 02/ 987 34 14, 

За контакти: д-р Елена Алекова

 

 

Литературен кабинет "Стилиян Чилингиров"

Адрес: гр. София, ул. "Княз Дондуков" № 95 Б

За посещения: предварителна заявка на тел:  02/ 987 34 14, 0877 08 42 23

 

Литературен кабинет "Иван Богданов"

Адрес: гр. София, ул. "Княз Дондуков" № 95 Б

За посещения: предварителна заявка на тел:  02/ 987 34 14, 0877 08 42 23

 

Литературен кабинет "Владимир Башев"

Адрес: гр. София , ул. "Ситняково" № 79, вх. Д, ет. 5

тел. 0888 66 24 91

За контакти: д-р Мариана Кирова-Динева

Приемно време: понеделник – петък; от 10:00 до 17:00 ч.