Тарифа за такси и услуги

Тарифа за таксите и цени на услугите в Националния литературен музей