Контакти

Адреси и работно време

ДИРЕКЦИЯ

Адрес: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138                                

тел. 02/ 987 34 14; e-mail: nlmuseum@abv.bg

ДИРЕКТОР: Атанас Капралов

Гл. счетоводител: Чавдар Петков 

Фин. контрольор: Анастасия Кинова

Административен секретар: Кристина Бунджулова 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ "ФОНДОВЕ И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Адрес: София 1527 бул. "Княз Александър Дондуков" № 95

тел. 0879 80 72 76

Ръководител отдел: Румяна Пенчева

Уредникд-р Мирела Костадинова

Приемно време за посетителипонеделник – петък; от 10:00 до 17:30 ч.

ОТДЕЛ "ЕКСПОЗИЦИИ"

Адрес: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138

тел. 02/ 987 34 14

Ръководител отдел: Соня Кирицова

КЪЩА МУЗЕЙ "ИВАН ВАЗОВ"

Адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 10

тел. 0876 05 66 31

Уредник: Надежда Терзи

Приемно време за посетители: понеделник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Всеки последен четвъртък от месеца – вход свободен.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв

КЪЩА МУЗЕЙ "ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ"

Адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 138, ет. 1

тел. 0876 81 25 98

Гл. уредник: Здравка Никовска

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "П. К. ЯВОРОВ"

Адрес: ул. "Г. С. Раковски" № 136

тел. 0988 95 34 94

Гл. уредник: Иво Милтенов

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

Адрес: ул. "Ангел Кънчев" № 37

тел. 0876 89 60 53

Гл. уредник: Катя Зографова

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "ДИМИТЪР ДИМОВ"

Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. "Кръстьо Сарафов" № 26

тел. 0878 86 41 11

Уредник: Стоян Чобанов

Приемно време: 

вторник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" – В. ТЪРНОВО

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Никола Златарски" № 20

тел. 0879 83 27 49

Гл. уредник: д-р Радка Пенчева

Уредник: Атанас Коев

Приемно време за посетители: понеделник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "ЕЛИН ПЕЛИН" – С. БАЙЛОВО

Тел: 0879 83 01 53

Гл. уредник: Евгения Радева

Приемно време за посетители: вторник – събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа – 10 лв.

КЪЩА МУЗЕЙ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Адрес: гр. София, ул. "Овче поле" 116

тел. 0876 987 105

Гл. уредник: д-р Елена Алекова

Приемно време за посетители: вторник - събота; от 10:00 до 17:30 ч.

Вход за музея: 5 лв.

За ученици, студенти и пенсионери: 3 лв.

Беседа - 10 лв. 

ЛИТЕРАТУРЕН КАБИНЕТ "СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ"

Адрес: гр. София, ул. "Княз Дондуков" № 95 Б

Приемно време за посетители: понеделник - петък; от 10:00 до 17:30 ч.

За посещения: предварителна заявка на тел: 0879 807 276

ЛИТЕРАТУРЕН КАБИНЕТ "ИВАН БОГДАНОВ"

Адрес: гр. София, ул. "Княз Дондуков" № 95 Б

Приемно време за посетители: понеделник - петък; от 10:00 до 17:30 ч.

За посещения: предварителна заявка на тел: 0879 807 276

ЛИТЕРАТУРЕН КАБИНЕТ "ВЛАДИМИР БАШЕВ"

Адрес: гр. София , ул. "Ситняково" № 79, вх. Д, ет. 5

тел. 0888 66 24 91

За контакти: д-р Мариана Кирова-Динева/ Красимира Санкийска

Приемно време за посетители: понеделник – петък; от 10:00 до 17:30 ч