Отдел "Фондове и литературно наследство"

Адрес: София 1527 бул. "Княз Александър Дондуков" № 95
тел. 0879 80 72 76
Ръководител отдел: Румяна Пенчева

Уредник: д-р Мирела Костадинова

Приемно време за посетители: понеделник – петък; от 10:00 до 17:30 ч.

Във Фонда на Националния литературен музей се съхраняват архивите на писатели, литературни критици, създали непреходни ценности в българската литература, а също така и фондове на по-малко известни автори, вписали имената си в българската култура от Възраждането до наши дни.

Обособени са сбирките: „Архив“, „Книги и периодика“, „Снимки“, „Вещи“, „Художествени произведения“ „Фоноархив“, „Научно-спомагателен фонд“, „Научен архив“, „Обменен фонд“ и Справочна библиотека.

Сбирка „Архив“ съдържа пълни и частични постъпления от архивите на писатели и литературни дейци – ръкописи, кореспонденция,  лични документи и артефакти, свързани с писателската, издателската и популяризаторската им работа. Документите са 420 000, организирани в над 9 000 инвентарни единици. Основна грижа на специалистите от отдел „Фондове и литературно наследство“ е правилното комплектоване на архивите, внимателното им съхраняване и професионалното обгрижване по тяхната консервация и реставрация.

Притежаваме цялостните архиви на Найден Геров, Алеко Константинов, Георги Кандиларов, Цани Гинчев, Т. Г. Влайков, Антон Страшимиров, Елин Пелин, Кирил Христов, Борис Шивачев, Николай Лилиев, Георги Константинов, Георги Райчев, Димчо Дебелянов, Емануил Попдимитров, Васил Класанов, Христо Герчев, Людмил Стоянов, Д. Б. Митов, Калина Малина, Константин и Магда Петканови, Анна Каменова, Мирослав Минев, Никола Т. Балабанов, Трифон Кунев, Дора Габе, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова, Йордан Стратиев, Йордан Стубел, Дамян Калфов, Стоян Загорчинов, Димитър Осинин, Иван Кирилов, Кирил Кръстев, Змей Горянин, Гьончо Белев, Николай Хрелков, Алберт Гечев, Пеньо Русев, Веселина Геновска, Салис Таджер, Ст. Ц. Даскалов, Ангел Тодоров, Боян Болгар, Атанас Смирнов, Тодор Генов, Веса Паспалеева, Асен Христофоров, Слава Щиплиева, Александър Геров, Николай Марангозов, Стефан и Паулина Станчеви, Бончо х. Бонев, Златка Щерева, Кирил Войнов, Давид Овадия, Виринея Вихра, Николай Драганов, Димитър Светлин, Слав Г. Караславов, Иван Пейчев, Атанас Мандаджиев, Христо Банковски, проф. Мария Младенова и др.

Частични постъпления от архивите на Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Георги Бакалов, Йордан Йовков, Петър Кишмеров, Христо Ясенов, Сергей Румянцев, Димитър Подвързачов, Добри Немиров, Владимир Василев, Рачо Стоянов, Димитър Шишманов, Димитър Добрев, Весела Василева, Асен Разцветников, Ангел Каралийчев, Николай Райнов, Чудомир, Пеньо Пенев, Йордан Вълчев, Георги Томалевски, Георги Авгарски, Михаил Арнаудов, Младен Исаев, Атанас Далчев, Иван Сестримски, Иван Давидков, Емил Коралов, Усин Керим, Димитър Методиев, Христо Радевски, Съюз на българските писатели, Съюз на писателите от провинцията и др.

Сбирка „Книги и периодика“  – интерес за потребителите представляват богатите писателски библиотеки, съдържащи първи издания с посвещения и автографи, рядко срещана литературна периодика, богато илюстрирани книги, уникални библиофилски издания. Особено ценни са ръкописните листове от ХIV–ХVI в., уникални ръкописни и старопечатни книги.

Съхраняваме личните библиотеки на писателите Найден Геров, Стефан Стамболов, Т. Г. Влайков, Емануил Попдимитров, Ана Каменова, Христо Радевски, Николай Хрелков, Ангел Тодоров, Елисавета Багряна, Салис Таджер, Георги М. Григоров и др.

В нашия фонд през годините са попълвани и притежаваме пълните годишнини на литературна периодика от ХІХ и началото на ХХ в. – в. „Кормило“, „Изток“, „Стрелец“, „Литературен глас“, „Развигор“, „Глобус“, „Литературен час“,  и списанията „Български книжици“,  „Българска сбирка“, „Летоструй“, „Художник“, „Летописи“, „Книговище“, „Демократически праглед“, „Везни“, „Гребец“, „Златорог“, „Хиперион“, „Завети“ и др.

Хумористична и сатирична периодика – „Смях“, „Българан“, „Червен смях“, „Барабан“, „К'во да е“, „Щурец“, „Монокъл“, „Щука“ и др.

Детски издания – „Картинна галерия за деца и юноши“, „Пътека“, „Коледарче“, „Весела дружинка“, „Картина и приказка“, „Детска радост“, „Поточе“, „Християнче“ и много други.

В сбирка „Снимки“ има над 4 000 документа – снимки, фотоалбуми, негативи, които са в помощ при онагледяването на литературния и културен живот през последните 150 г.

Колекцията „Вещи“ съдържа притежания на писателите и литературните дейци – писалки, сувенири, мебели, предмети, изработени от тях, писалищни принадлежности, облекла, музикални инструменти и др. При подготовката на документални изложби тези предмети „оживяват“ и предизвикват най-голям интерес сред посетителите.

Отдел „Фондове и литературно наследство“ съхранява и богата колекция  „Художествени произведения“ – живопис, графика, скулптура, илюстрации, шаржове на големи български майстори – Никола Михайлов, Борис Георгиев, Иван Христов, Никола Петров, Георги Евстатиев, Илия Петров, Иван Димитров,Сирак Скитник, Хараламби Тачев, Ненко Балкански, Илия Бешков, Александър Добринов, Александър Божинов, Вадим Лазаркевич, Стоян Венев и мн. др. Едно от най-ценните притежания на тази колекцията са цветните щампи от XVIII век – Самоковска школа.

„Фоноархив“-ът пази за поколенията гласовете на български писатели от периода 1976–1990. Записите са правени от чествания, непринудени разговори и нарочни анкети.

„Научно-спомагателният фонд“ съхранява копия на снимки, документи и ръкописи, чиито оригинали не са притежание на Националния литературен музей.

Всички документи по постъпленията в НЛМ, протоколи от Експертно-оценителни комисии, тематико-експозиционни планове, идейни проекти, плакати и покани от изяви на музея, научни публикации на работещите в музея се съхраняват в „Научен архив“.

„Справочна библиотека“ съдържа около 2 500 тома в областта на литературната история, литературната критика, езикознание, етнография и фолклор, старобългаристика, психология, философия, енциклопедии, речници и др.


Каталог на старопечатните издания от фонда на Националния литературен музей

АГАПИЙ РИЛСКИ (1813–1868) Краткое советование духовно и поучение за приуготовление ко изповеди и ко святому причащению. Напечата ся настоянием и […]
вижте повече