Награда Нешо Бончев

Последна редакция: 12/02/2023

СЛОВО НА КАТЯ ЗОГРАФОВА ПО СЛУЧАЙ НАГРАЖДАВАНЕТО Й С НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА "НЕШО БОНЧЕВ" - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Уважаеми г-н Чипев,г-жо Матанова, г-жо Македонска, г-жо Барова, доц. Шопов, скъпи съграждани,

За мен като панагюрка е особено висока чест удостояването ми с националната награда за литературна критика „Нешо Бончев“. В началото на годината Съвета на европейската научна и културна общност ми връчи златна монета „Писменост“ за значими приноси към българската култура, носителкасъм и на други международни и национални отличия, но никога не съм била така неизказано щастлива, както ме кара да се чувствам днес призът на името на първия български критик - панагюреца Нешо Бончев. С него освен малкото ни отечество ме свързва и съзнанието, че литературната критика е високоотговорна мисия. Макар да е първият на това трудно поприще, Нешо Бончев е въоръжен със завидно висок, наистина европейски критерий! Може би защото е познавач на античната и западноевропейската литература, защото е превеждал Омир и Шилер, защото е владеел старогръцки и латински, руски, италиански, френски и немски езици, той е съсредоточен върху класическите образци на литературата. И е безпощаден към даскалската поезия, не търпи „блудкавий език“, нито „мъгливи“ и „неразбираеми“ писания, не се колебае да критикувадори близките си приятели Марин Дринов и Райко Жинзифов, когато не е съгласен с тях. Критиката му е влиятелна и действена: факт е, че Марко Балабанов след нея се отказва от редактирането на „Читалище“, а Григор Пърличев изгаря превода си на „Илиадата“. Проф. К. Иречек нарича Нешо Бончев „онзи огнен писател“, Ботев му изразява огромната си симпатия, като го защитава с думите: „от критиката се изисква само една гола истина, а изказана ли е тази истина хладнокръвно или нехладнокръвно, пристрастно или безпристрастно – това зависи от темперамента на критика“...

С големия Нешо Бончев ме свързва онази „панагюрска кръв", която означава честност и пределна взискателност, каквито и врази да ти навлече неподкупната съвест и непробиваемата естетическа позиция. Жаркият темперамент прави словото магично, орфическо. Нешо Бончев с възвисения си дух е също едно от панагюрските съкровища, с които трябва да се съизмерваме! Считам за дълбоко символичен факт, че днес приемам високата награда в това знаково място – трезора на панагюрския исторически музей!

Публикувано на: 07/02/2023
Автор:
nlmuseum
свързани публикации