Литературен кабинет „Иван Богданов“

Последна редакция: 05/04/2023

Tел. 02/ 987 34 14

Близо две години след кончината на литературния историк, библиограф и архивист Иван Богданов (1910–1992), през месец юли 1994 г., неговите наследници даряват личната библиотека и архива на писателя на Националния литературен музей в София. След научно-техническата им обработка, материалите се съхраняват в обособен литературен кабинет „Иван Богданов“.

В кабинет „Иван Богданов“ се съхранява значителна част от архива на писателя – ръкописи, документи, снимки и лични вещи – както и личната му библиотека /книги и периодика/ наброяваща над 3000 тома.

В сбирка „Архив“ са събрани ръкописите на почти всички публикувани монографии и публикации на Иван Богданов, както и ръкописите на непубликувани и незавършени от него текстове. Тук са и картотеките изработени от Иван Богданов – инструмент за подготовката на справочните му трудове „13 века българска литература“, „Речник на българските псевдоними“ и „Речник на литературните термини“.Кореспонденциятасе състои от близо 2900 броя писма, открити пощенски карти, телеграми, визитни и поздравителни картички, изпращани до Иван Богданов от д-р Никола Михов, Стилиян Чилингиров, Кирил Христов, Стоян Загорчинов, Константин Петканов, Владимир Василев, Любен Цветаров, Иван Мешеков, Димо Минев, Стефан Попвасилев, Кирил Кръстев, и много други писатели и културни деятели. Сбирка„Снимки“се състои от 105 бр. оригинални фотографии, 2202 бр.фотокопия, ръчно изработени карти, диапозитиви и негативи, служили на Иван Богданов за оформяне на изданията му, 234 бр. средноформатни негативи на семейни снимки, заснети от Иван Богданов, 295 бр. 35-милиметрови фотоленти, свързани с научната дейност и със семействотона Богданов,диапозитиви, микрофилми, пощенски картички, дипляни, албумчета, карти и пътеводители. Личните вещи на Иван Богданов, някои от които с особена историческа стойност, също са част от архивното му наследство, съхранявано в литературния кабинет. Този комплекс от документи провокира и позволява изграждането на всестранен поглед към Иван Богданов „като цялостна личност, което е задачата на всяко литературно-историческо изследване“.

Цeлостта на архивното наследство дава възможност за сформирането на „Литературна лаборатория“, която да се занимава с изследването и надграждането на огромната база данни, натрупани в резултат на дългогодишната събирателска и изследователска дейност на Иван Богданов.

В период от 4 години – от 2003 г. до 2007 г. – голяма част от ръкописите, кореспонденцията, картотеките и оригиналните фотографии на литературен кабинет „Иван Богданов“ са дигитализирани в ЦДАФ /Център за документи и архивни фондове/ при Нов български университет. През 2014 г. е изготвен електронен каталог на личната библиотека на Богданов. Съвместно с Нов български университет е издаден основополагащият му труд „Архивология“.

Публикувано на: 19/02/2023
Автор:
nlmuseum
свързани публикации