Литературен кабинет „Владимир Башев“

Последна редакция: 09/04/2023

Адрес: гр. София , ул. „Ситняково“ № 79, вх. Д, ет. 5

Тел.  02/ 987 34 14 , 0888 66 24 91

Ръководител отдел „Връзки с обществеността“: д-р Мариана Кирова-Динева

Владимир Башев (28.07.1935 - 19.11.1967). Български поет и преводач, най-яркият млад представител на новата българска поезия. Роден в София. Завършва Българска литература в Софийския университет. Автор на книгите „Тревожни антени“ (1957), „Преодоляване на гравитацията “(1960), „Желязно време“ (1962), „Нецелунатите момичета“ (1963), „Магазин за часовници“ (1964), „Възраст“ (1966), „Ателие“ (1967) (посмъртно), за която е удостоен с Димитровска награда. След 1967 г. излизат „Избрани стихотворения“ (1974), „Стихотворения за живите“ (1981), „Познание“ (2006), „Отрупан със слънца“, „Стихотворения“ (CD, 2011). Владимир Башев издава в самостоятелни сборници преводи с поезия от Евгений Евтушенко (1965) и Андрей Вознесенски (1966), а в съавторство със Савас Ахилеас избрани стихове на Костас Варналис (1966). Работи като редактор на вестниците „Работническо дело“ и „Народна младеж“, първи главен редактор на в. „Пулс“ и заместник-главен редактор на в. „Литературен фронт“.

Благодарение на щедрия дарителски жест на майката на поета Катя Башева и на неговата съпруга Вера Ганчева, от 1987 г. в структурата на Националния литературен музей влиза жилището, в което Владимир Башев е живял до смъртта си през 1967 г. Музейният архив на Литературен кабинет „Владимир Башев“ съдържа ценни ръкописи, кореспонденция, снимки, вещи, както богата му лична библиотека от близо 2500 книги.

Литературният кабинет е средище на съвременни поети, писатели, музиканти и артисти. Към него функционира и Поетично ателие „Владимир Башев“, в което участват поети-журналисти, какъвто е бил и самият творец.

В Литературен кабинет „ Владимир Башев“ се връчва националната литературна награда „Владимир Башев“, с която са удостоени 26 млади поети. Немалко от тях днес са утвърдени и високо ценени творци. Видни български художници и близки приятели на поета /Енчо Пиронков, Светлин Русев, Румен Скорчев, Дора Бонева, Атанас Нейков/, допринесоха за значимостта на литературната награда, предоставяйки свои картини на лауреатите.

Носители на литературната награда „Владимир Башев“ са:

Воймир Асенов (1969), Калин Донков (1970), Драгомир Шопов (1970),

Андрей Андреев (1971), Виктор Самуилов (1972), Янислав Янков (1973),

Минчо Минчев (1974), Иван Голев (1975), Емил Симеонов (1976),

Георги Борисов (1977), Александър Томов (1978), Добромир Тонев (1979),

Паруш Парушев (1980), Надя Попова (1981), Димитър Христов (1982),

Златомир Златанов (1983), Роза Боянова (1984), Ясен Устренски (1985),

Бойко Ламбовски (1986), Балчо Балчев (1987), Цанко Лалев (1988),

Николай Луканов (1997), Елица Виденова (1998),Росица Ангелова (1999),

Соня Николова (2000), Милен Камарев (2002),Мария Калинова (2010),

Иванка Могилска (2012)

Мартин Спасов (2015 г.)

Росен Карамфилов (2017)

Иван Ланджев (2019)

Кольо Колев (2021)

Статут на национална литературна награда „Владимир Башев“

  1. Националната литературна награда „Владимир Башев“ е награда на Министерство на културата, Национален литературен музей и Национален дарителски фонд „13 века България“, която продължава традицията от 1969 година.
  2. Наградата се присъжда на всеки две години през м. декември в дните на Панаира на книгата, за издадена стихосбирка на автор до 32 години, възрастта на която си отиде Владимир Башев.
  3. Под почетното председателство на Министъра на културата се учредява Комитет с председател Георги Константинов, председател на българския ПЕН и членове: поетесата Валентина Радинска, художникът Греди Асса, изпълнителен директор на НДФ „13 века България“, Вера Ганчева, съпруга на Владимир Башев, директорът на Националния литературен музей и завеждащият Литературен кабинет „Владимир Башев“.                                                                                                                                                                              
  4. Комитетът излъчва жури, което включва изтъкнати поети и представители от Националния литературен музей, което за срок от три месеца се запознава с двугодишната поетична продукция и до 10 декември на съответната година определя носителя на наградата.
  5. Наградата представлява Почетен диплом и картина от млад автор, предоставена от Националния дарителски фонд „13 века България“. Наградата се връчва на тържествена церемония от Председателя на журито в Литературен кабинет „Владимир Башев“, филиал на Националния литературен музей.
  6. За наградата не могат да бъдат предлагани творци, които вече са били нейни носители.
  7. Заседанията на журито се свикват от неговия председател със съдействието на представител на Националния литературен музей, който осигурява необходимата организация и техническа документация.
  8. Журито заседава при пълен кворум. Решението се взема с обикновено мнозинство.
  9. След приключване на работата си, журито предава подписан Протокол за решението си в Министерство на културата, в Националния литературен музей и в Националния дарителски фонд „13 века България“ в срок до 10 декември.
  10. Необходимите финансови средства в размер на 1000 лева - за организация, журиране и тържествено връчване на наградата - се осигуряват от Министерството на културата в бюджета на Националния литературен музей за годината, в която се връчва наградата.
Публикувано на: 19/02/2023
Автор:
nlmuseum
свързани публикации